Vakuutus- ja omavastuuehtomme

Vuokraushintaan kuuluu liikennevakuutus. Vakuutuksen omavastuuosuutta voidaan pienentää erillisellä maksulla. On huomattava, että vahinkotilanteissa omavastuu koskee vain yhtä vahinkoa. Mikäli ajoneuvolle vuokrauksen aikana sattuu kolmannen osapuolen aiheuttama vahinko, eikä tekijästä ole tietoa, vastaa vuokraaja myös tällaisista vahingoista.

  • Tuulilasivahingoissa tuulilasin iskemäkorjaus kuuluu vakuutukseen, mikäli tuulilasin vaurio ei ole korjattavissa on tuulilasi vaurion omavastuu 200€. Mikäli omavastuu on pienennetty poistuu tuulilasivaurion omavastuu kokonaan.
  • Rengasrikko kuuluu vuokraajan vastuulle. Ainoastaan mikäli rengasrikko johtuu ajoneuvon- tai rikkoutuneen renkaan teknisestä viasta on vuokraamo vastuussa rengasrikon kustannuksista.
  • Auton sisätiloille sattuneet vahingot eivät kuuluu omavastuun pienennökseen piiriin. Omavastuu sisätiloille sattuneissa vahingoissa on ajoneuvon normaalin(pienentämättömän) omavastuun suuruinen. 

Vuokrausehtoihimme voit tutustua vuokrausehdot -sivulta.

Alla olevassa taulukossa tiedot omavastuusta sekä maksuista. Jos auto vuokrataan viikonlopun ajaksi (pe 16.00 - ma 9.00) omavastuun pienennys veloitetaan kahdelta päivältä.

Omavastuu Pienennysmaksu Omavastuu (pienennetty)    
Henkilöautot 1200€  12€/vrk,  59€/viikko 600€
Pakettiautot 1400€ 15€/vrk,  75€/viikko 700€
Minibussi  1600€ 19€/vrk,  119€/viikko 800€
Kärryt 330€  Ei mahdollista pienentää